Coronapandemin.

Sverige får miljarder av EU:s nya återhämtningsfond

1:53 min

Sverige tilldelas drygt 50 miljarder kronor i bidrag från EU.s nya återhämtningsfond på sammanlagt 5000 miljarder kronor som ska betalas ut som bidrag fram till år 2024.

Mest pengar får Italien, Spanien och Frankrike vars ekonomier drabbats hårdast av coronapandemin.

– Alla kommer att få pengar, men mest får de länder som drabbats allra hårdast av coronapandemin, sa EU:s vice ordförande Valdis Dombrowski på en presskonferens i Bryssel i dag.

Fördelningen bygger på befolkningsstorlek, BNP per capita och andelen arbetslösa i EU-länderna.

Det finns ännu ingen färdig tabell, men enligt preliminära siffror kommer Italien att få 82 miljarder euro, Spanien 77 , Frankrike 39, Polen 38 och Tyskland 29 miljarder euro. Och Sverige får alltså 4,9 miljarder euro, drygt 50 miljarder svenska kronor.

Länderna får själva ansöka om pengar till investeringar. Och ansökningarna granskas sen av EU-kommissionen för att se att de överensstämmer med EU:s prioriteringar t ex klimatomställning och digitaliseringen av ekonomin men länderna måste också följa EU:s rekommendationer när det galler sunda statsfinanser och strukturreformer.

Just frågan om konditionalitet, alltså att bidragen ska villkoras, är viktig för länder som Sverige, men betydligt mer politiskt känslig i många i Sydeuropa.
Men beskedet idag var att pengarna kommer att betalas ut i portioner vartefter länder uppfyller villkoren.

Men EU:s ekonomikommissionär Pablo Gentiloni försäkrade samtidigt att det inte handlar om om detaljstyrning från Bryssel.