bostadsekonomi

Uppskovsräntan kan slopas för alla

2:00 min

Slopad uppskovsränta ska gälla alla, såväl befintliga som kommande uppskov, föreslår regeringen tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet.

- Vi har en stel bostadsmarknad som vi måste göra något åt. Vi har en bostadsmarknad där många inte har det boende som uppfyller deras behov, det vill säga man bor för stort än man skulle önska eller så bor man trångt.

– Vi menar att skatteregler är en del i detta som hindrar människor att ha ändamålsenliga bostäder, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Den som säljer en bostad med vinst och sedan köper en ny bostad inom en viss tid kan välja att istället för att direkt betala reavinstskatten, skjuta upp den.

Då betalar man istället en uppskovsränta på 0,5 procent av uppskovet. Det är den här räntan som nu slopas, från och med årsskiftet. I praktiken innebär det att man slipper betala räntan när man lämnar in sin deklaration 2022, om regeringens förslag blir verklighet.

Att uppskovsräntan kan komma att slopas är en del av januariavtalet, frågan har varit för vilka det ska gälla.

Nu har partierna enats om att det ska gälla alla, såväl kommande som befintliga uppskov, alltså även de som nu betalar uppskovsränta.

Det här beräknas minska inkomsterna till staten med drygt 1,7 miljarder kronor för beskattningsåret 2021, vilket är försvarbart enligt Nyamko Sabuni.

- Det är rätt att underlätta för människor att få tillgång till en bostad. Den stelhet som idag präglar svensk bostadsmarknad måste vi göra något åt.

Den som valt att betala sin skatt på 22 procent av vinsten direkt, kanske genom att ta ett lån, istället för att skjuta upp den, skulle kunna uppfatta det här som orättvist, men det tror inte Nyamko Sabuni.

Hon betonar att skatten ju i slutändan ändå ska betalas. Att i den tid som är nu, med stigande arbetslöshet och höga utgifter för staten, välja att gynna den grupp som redan äger sin bostad, är bra för fler grupper, anser Nyamko Sabuni.

- Fast det här gynnar nog alla. Även den som vill komma in på bostadsmarknaden har ju möjlighet att köpa sig en bostad om den som redan sitter på en bostadsrätt faktiskt vill sälja, säger Nyamko Sabuni.