Coronapandemin

Beskedet: Skolorna öppnar igen

1:56 min

I höst kommer gymnasieeleverna att kunna återvända till skolorna igen. Rekommendationen att bedriva undervisning på distans på gymnasier och eftergymnasiala utbildningar upphör den 15 juni, det beskedet gav statsminister Stefan Löfven idag.

– Det är glädjande idag att kunna meddela att till hösten kommer gymnasieskolor, högskolor, universitet och annan vuxenutbildning att kunna återgå till en mer ordinarie verksamhet.

Det här är ett bra besked för elever och skolpersonal, säger utbildningsminister Anna Ekström.

– Med dagens besked kan vi från den 15 juni återgå till ordinarie undervisning i gymnasieskolan. Och det är förstås väldigt viktigt för elever, lärare och rektorer men det innebär också att vi ger planeringsförutsättningar för sommaren och höstterminen. Och det vet vi är väldigt viktigt för skolans möjlighet att kunna uppfylla sitt uppdrag. Gymnasieskolan ska liksom grundskolan följa Folkhälsomyndighetens och Skolverkets råd och rekommendationer, säger hon.

Sedan den 18 mars har de flesta av landets gymnasieelever och studenter på eftergymnasiala utbildningar pluggat på distans, som ett led i att minska smittspridningen.

Nu gör Folkhälsomyndigheten bedömningen att precis som barn inte verkar sprida smitta så gör inte heller ungdomar det, upp till cirka 19 års ålder i någon större utsträckning. Det säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson:

– Vi ser helt enkelt ingen stor smittspridning i gymnasieskolan.

Om nu gymnasieeleverna går till skolan, träffar varandra och umgås i stora grupper; är det inte risk att de kommer hem och smittar sina föräldrar?

– Nej, vår bedömning är att vi inte har någon stor smittspridning här. Vi har ingen stor smittspridning från de här i samhället. Så bedömningen är att det här är ingen viktig drivkraft i pandemin.

Elever som har halkat efter under vårterminen kommer att behöva ta igen det under sommaren och hösten, säger Anna Ekström.

– Vi har en utbildningsskuld som måste betalas tillbaka, den kommer att innebär att man kommer få ta igen lite av det man missat under våren med extraundervisning, men framförallt att elever får plugga extra under hösten och under sommarlovet, säger Anna Ekström.

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas riksförbund välkomnar dagens besked men tror inte att det kommer finnas tillräckligt med lärare för att bedriva extra undervisning:

– Jag tror att det finns ganska begränsade möjligheter för lärarna att jobba extra, man orkar inte med det.

Även Komvux och yrkeshögskolor kommer att öppna från och med 15 juni, men där ser beskedet annorlunda ut.

– Där innebär beskedet också att Folkhälsomyndigheten släpper sin rekommendation per den 15 juni, men där kommer vi inte att kunna återgå direkt till hur det var förut. Undervisningen kan fortsatt behöva ges på distans för att minska smittspridningen, säger Åsa Fahlén.

Det finns en risk att dagens besked om lättnader inom såväl idrotten som skolan, får människor att slappna av, säger Johan Carlson:

– Här måste vi snarast trappa upp retoriken när det gäller att hålla fast vid distansieringen.