Lördag 30 maj 2020

Fladdermössen i Umeå och Uppsala ska kartläggas

7:15 min

 Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå bedriver sedan i höstas ett projekt som kallas "Träffa dina vilda grannar". Umeå-borna har kunnat låna hem viltkameror från universitetet för att få reda på vad som finns i deras trädgårdar. Nu utökas projektet med fladdermöss. Tim Hofmeester, SLU berättar om projektet.