EU

Efter kontroversiella lagarna – Inga sanktioner mot Kina

2:01 min

EU uttrycker stark oro över utvecklingen i Kina och Hongkong. Men några direkta åtgärder, som sanktioner, är inte aktuella, enligt EU:s utrikeschef Josep Borrell.

– Jag tror inte sanktioner kommer lösa de problem vi har med Kina, sa utrikeschefen Josep Borrell efter dagens möte med EU:s utrikesministrar.

Huvudpunkten på agendan var Kina, och beslutet att införa säkerhetslagar i Hongkong. Detta innebär, enligt kritiker, slutet för stadens självstyre.

Sveriges utrikesminister Ann Linde var den enda som väckte frågan om sanktioner.

– Det var på EU-nämndens anmodan som jag tog upp sanktioner som en åtgärd, säger hon.

Det skedde alltså motvilligt efter att en majoritet i Riksdagens EU-nämnd begärt att Sverige skulle driva på för sanktioner, vilket Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade emot.

EU-nämndens andre vice ordförande, moderaten Jessika Roswall, tycker att Sverige och EU måste markera mot Kina i det här läget.

– Det är betydelsefullt att vi står upp för våra grundläggande värderingar. Att EU står upp för självstyre, pressfrihet och oberoende domstolar. Och den demokratirörelse som finns i Hongkong behöver stödet från oss, säger hon.

Men som väntat blev det inga sanktioner från EU. Utan istället ett uttalande där unionen uttrycker stor oro över säkerhetslagarna som man menar inte följer internationella överenskommelser.

Att hantera Kina är en svår balansgång för EU där man måste väga demokratiska värderingar mot ekonomiska och politiska intressen.

EU förhandlar om ett investeringsavtal med Kina och landet är också en viktigt partner när det gäller att rädda internationella avtal och organisationer, som FN:s klimatavtal, WHO och WTO.

Dessutom stundar två toppmöten mellan EU och Kina, i juni och september, där det skulle vara svårt att nå resultat om EU införde sanktioner.