Coronapandemin

Fler vill lämna digitala dödsdirektiv

2:44 min
  • De senaste två månaderna har Sveriges Begravningsbyråers Förbund sett en femtioprocentig ökning när det gäller att fylla i Livsarkivet digitalt.
  • Och här i länet märks det. Törnkvist begravningsbyrå som finns i Karlskrona, Lyckeby och Ronneby har märkt ett ökat intresse.
  • "Vi ser att fler vill skriva ner sina tankar och önskemål om sin egen begravning, och jag tror det beror på att man reflekterar mer med tanke på coronan", säger Therese Hagaton, verksamhetschef.