Skogsbruk

Skogen växer inte lika snabbt längre

1:32 min
  • Tillväxttakten av den svenska skogen är inte lika hög som tidigare visar den senaste sammanställningen.
  • Stormar, torka och insektsangrepp är några förklaringar till att tillväxten av den svenska skogen tappat fart.
  • ”Vill man ha ett uthålligt skogsbruk är ett av kriterierna att man inte ska sänka virkesförrådet” säger Jonas Fridman, programchef på Riksskogstaxeringen på SLU.