Coronakrisen

Inkomstpensionen minskar med 1,5 procent

1:10 min

Inkomstpensionen kommer att minska 1,5 procent nästa år, spår Pensionsmyndigheten.

Det är coronakrisens påverkan på ekonomin som ligger bakom, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

– Det som är obehagligt är att inkomstutvecklingen i princip har avstannat. Därför kommer det enligt vår senaste prognos att bli en minskning med 1,5 procent.

Det innebär i genomsnitt 180 kronor mindre per månad för de flesta, enligt Pensionsmyndighetens prognos i maj. Ungefär en och halv miljon pensionärer påverkas.

Men de pensionärer som får ta del av grundskyddet, det vill säga garantipension och/eller bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och änkepension påverkas mindre eller inte alls.

– Det är utformat så att grundskyddet kompenserar helt eller delvis för minskningar i inkomstpensionen, säger Ole Settergren.

Pensionsmyndigheten kommer med en ny prognos i juli och den slutgiltiga uträkningen av inkomstpensionen för 2021 görs i oktober.