Arbete

Arbetslösheten fortsätter öka i snabb takt

1:49 min

Det lägsta varselstalet sedan krisen bröt ut, samtidigt som arbetslösheten fortsätter öka i rask takt. Så sammanfattar Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén den svenska arbetsmarknaden den senaste veckan i coronapandemins Sverige.

Arbetslösheten fortsätter öka i snabb takt, nästan 11 700 personer skrev in sig vid AF, det gör att arbetslösheten nu ligger på en nivå på 8,5 procent, säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.

Drygt 4000 fler än föregående vecka skrev under förra veckan in sig på arbetsförmedlingen, vilket innebär det att Sverige nu har den högsta arbetslösheten sedan februari 2014. Däremot så varslades endast 1678 personer mellan den 25 och 31 maj, vilket är det lägsta talet sedan krisen bröt ut i början av mars.

– Ja, varseln har planat sedan krisens början i mars och april. Sedan blev det möjligt för företag att ansöka om korttidspermitteringar, för att behålla sina anställda. Det har vi sett haft en klart dämpande effekt för varseln på arbetsmarknaden, säger Annikka Sundén

Trots att trenden fortsätter peka nedåt saknar de senaste månadernas höga antal varsel någon motsvarighet i Sverige.

– Det antal varsel vi sett sedan mars är på historiskt höga nivåer, så höga siffror har vi aldrig haft i svensk ekonomi.