Vårdpersonal som vårdar covid-19 patienter riskerar psykisk ohälsa

8:13 min
  • Forskning visar att risken för psykisk ohälsa är stor hos dem som vårdat patienter under en pandemi och det kommer sig av den enorma stress och påfrestning som en pandemi innebär för sjukvården.
  • Region Stockholm har aktiverat krisstöd till all vårdpersonal. Det består bland annat av psykologstöd på plats på intensiv- och infektionsavdelningar. Det går också att ringa till en krisjour dygnet runt.
  • En av dem som påverkats av att vårda covid-19 patienter är Peter Lundin anestesi-undersköterska på Södersjukhuset i Stockholm.