Coronaviruset

FHM: Yngre personer har högre andel antikroppar

1:49 min

Yngre personer har högre nivåer av antikroppar för covid-19 jämfört med dem som är över 19 år. Det visar Folkhälsomyndighetens analyser av tester på personer som har besökt primärvården. Det finns även skillnader mellan storstadsregionerna, enligt myndigheten.

– Vi kan i de här mätningarna se att Stockholmsregionen har högre nivåer än både Västra Götalandsregionen och Skåne. Vi kan också se när vi tittar på åldersfördelningen att bland de upp till 19 år så ser vi en tydligare ökning över tid. Man har högre nivåer vecka 19 jämfört med gruppen som provtogs vecka 17, säger Karin Tegmark Wisell, chef för avdelningen för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten.

Andelen med antikroppar mot covid-19 bland yngre upp till 19 år var närmare åtta procent, för åldersgruppen 20-64 låg motsvarande siffra på 6-7 procent. För personer över 65 år låg siffran på cirka tre procent. Det kan finnas flera skäl till att det är lägre nivåer för vuxna och äldre, enligt Karin Tegmark Wisell.

– Dels kan det vara så att de som kommer till provtagning representerar såna som provtas ganska sällan och de förhåller sig till råd och rekommendationer. Vi hade en exposition i tidigt skede, men den ökar inte för tillhör man en riskgrupp så håller man sig undan från samhället och i möjligaste mån undviker att bli smittad, säger hon.

Är det representativt för befolkningen?

– Det är ju ett stickprov, och det är i nio regioner som det här stickprovet är gjort. Vi har gjort beräkningar för att det ska ha representativitet men man måste beakta att det kan bli ganska stora felmarginaler när det är ett stickprov. Det kan ligga högre, men det kan också ligga lägre, säger Karin Tegmark Wisell.