Ekot på plats

Invasiv larv hotar kinesiskt jordbruk

1:53 min

Höstarmélarven har på senare år spridit sig från Amerika till både Afrika och Asien och anses nu hota hela Kinas jordbruk.

– Titta, här har den ätit upp hela insidan, säger majsodlaren Ai Le, där han sitter på huk bredvid en majsplanta full med hål.

– Men nu är den nog död, vi sprutade bekämpningsmedel igår, säger han.

Det 34-årige Ai Le beskriver den invasiva höstarmélarven. En liten grön-grå-brun larv som snabbt äter upp sig och blir en nattfjäril.

Nu finns den överallt i Yunnanprovinsen i södra Kina. Som i byn Manyang, där majsfälten breder ut sig mellan tropiskt gröna berg. Trots konstant besprutning så är flera av majsplantorna utsatta för tydliga insektsangrepp.

Höstarmélarven kommer ursprungligen från Central- och Sydamerika, men finns sedan 2016 i Afrika och har därifrån snabbt spridit sig över Asien till södra Kina. Insekten kan livnära sig på ett 100-tal olika grödor, även om den föredrar majs.

– Larven hotar hela Kinas jordbruk, eftersom den förökar sig oerhört snabbt och kan flyga långa sträckor, berättar professor Zhang Lisheng, som ansvarar för Kinas nationella forskningsavdelning för växtskydd.

På majsfälten i Manyang går det hittills att hålla höstarmélarven stången med regelbunden besprutning.

– Men, vi kan inte mer än tillfälligt kontrollera den. Den kommer tillbaka efter fem-sex dagar, så fort bekämpningsmedlet runnit av, säger majsodlaren Ai Le.