Coronaviruset

Kan din blodgrupp påverka hur lätt du smittas?

1:59 min

Vid Linköpings universitet undersöks nu om olika blodgrupper kan påverka mottagligheten för coronaviruset, och i så fall hur.

Johan Nordgren är docent i medicinsk mikrobiologi, och han säger att just blodgrupp har visat sig ha en inverkan på mottagligheten för flera infektionssjukdomar.

– Det gäller malaria och vinterkräksjuka, till exempel. Men blodgrupper har också kopplats till tidigare epidemier, som smittkoppor, pesten och en rad andra infektionssjukdomar, säger han.

Men vad finns det för forskning kring det här viruset, SARS-CoV-2? Har man tittat på, och slagit fast att ens blodgrupp kan ha en inverkan även på det här viruset?

– En observation man gjorde i Hongkong under förra SARS-utbrottet, i början av 2000-talet, var att det var en större andel personer med blodgrupp A och en mindre andel personer med blodgrupp 0 var inlagda på sjukhus. Det tolkade man då som att blodgrupp 0 skulle ha en skyddande effekt, och att blodgrupp A skulle vara en riskfaktor. Preliminära studier på det här nya viruset, SARS-cov2 tyder på liknande resultat, säger han.

Studierna på SARS-CoV-2 är dock inte granskade vetenskapligt än, så resultaten därifrån ska tolkas med viss försiktighet.

Johan Nordgren och hans kollegor försöker just nu titta vidare på det här. Det genom att på labb infektera mänskliga celler från personer med olika blodgrupper, med SARS-CoV-2. Men än har man inga resultat från studien.

– Jag tror att vi ganska snart kommer att ha resultat, säger Johan Nordgren.

Hör mer om det här i Vetenskapsradions coronaspecial.