Invasiva arter

Skolelever hjälper forskare att hitta djur

  • Elever på Göteborgs skolor hjälper just nu forskare att hitta invasiva arter längs västkusten.
  • Letandet sker inom ramarna för forskningsprojektet Främmande arter, där barnen har möjlighet att ge forskarna en hjälpande hand.
  • Björn Källström, forskare och projektledare: "Barnen är ofta bättre på att hitta djuren än vad forskarna är."