Signalerar en förändring

Elnätspriserna sjunker för första gången på fem år

1:56 min

Efter fem års höjningar av elnätsavigfterna från elnätsbolagen har priset på elnät sjunkit i hela landet med 0,4 procent sedan förra året.

Det är en liten minskning men det signalerar att en förändring är på gång, säger Hans Dahlin, ordförande på Nils Holgerssongruppen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

– Jag tycker att elnätspriserna är alldeles för höga i förhållande till vad elkostnaden är. Jag betalar mycket mer i elnätspriser än vad jag betalar i el och så var det inte förr i tiden. Jag tycker det är skandal, säger villaägaren Michael Vase.

Elnätspriserna har varit en omdiskuterad fråga under flera års tid, där bland annat elnätsbolagens oregelbundna avgiftshöjningar har kritiserats hårt.

Men i år, för första gången på fem år, sjönk genomsnittskostnaden på elnätet i Sverige med 0,4 procent, enligt den årliga rapporten från organisationen Nils Holgerssongruppen, med medlemmar som bland annat HSB Riksförbund och Hyresrättsföreningen.

Det är en liten minskning men den signalerar att en förändring är på gång, säger Hans Dahlin som är ordförande i Nils Holgerssongruppen.

– Man ska väl sätta det i relation till att elnätspriserna har höjts väldigt kraftigt, med 27 procent mellan 2014 och 2019, då är det här ett trendbrott. 0,4 procent kan tyckas vara ganska blygsamt – men som sagt – det är en sänkning för första gången på rätt länge. Och den här trenden ser ut att hålla i sig och förstärkas, då vi under våren har sett att flera elnätsbolag har aviserat sänkningar, säger Hans Dahlin.

Förklaringen är den reglering som regeringen införde vid årsskiftet. Regleringen innebär betydligt tuffare regler för hur stora intäkter och vinster de lokala och regionala elnätsföretagen får ta ut. Men för flera kunder har priset tvärtom gått upp.

Kommuninvånarna i 15 kommuner har under året sett en prishöjning på mer än tio procent enligt rapporten och i 35 procent av landets kommuner har elnätsavgifterna höjts mer än konsumentprisindex som ligger på 0,6 procent.

– Som elkund tycker jag att man ska förvänta sig att det ska bli mer rimliga priser framöver. För nu har vi ju en ny elnätsreglering på plats och det är jätteviktigt nu att den verkligen får tid att gälla eftersom den ska ge mer välövervägda priser, säger Hans Dahlin.