Utbildning

Ministern: Svenska PISA-resultaten bör granskas

1:56 min

Det finns frågetecken kring hur den internationella skolmätningen PISA gjordes i Sverige 2018 och hur man ska tolka resultaten, något som Expressen skrivit om. Enligt tidningen kan Sverige har fått bättre resultat än vi borde ha.

Därför vill utbildningsminister Anna Ekström nu att OECD, organisationen bakom PISA-undersökningen, granskar det svenska resultatet och urvalet på nytt.

Det jag tycker att OECD bör titta på en gång till är frågorna som handlar om statistiken och också urvalet. Det här har diskuterats ända sen PISA-undersökningen kom, därför tycker jag att det är väldigt bra att OECD gör en ordentlig genomgång, säger Anna Ekström

PISA är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Enligt OECD:s regelverk kan man undanta vissa elevkategorier eller hela skolor från PISA-undersökningen.

Det gäller bland annat nyanlända elever, om de uppfyller vissa kriterier – ett av kriterierna är att man fått undervisning i svenska i mindre än ett år. Frågan är hur de svenska skolor som var med i PISA 2018 tolkat detta, eftersom det i praktiken inte alltid är enkelt att avgöra vilka som ska undantas. Enligt Expressen har vissa skolor exkluderat elever som borde ha gjort provet. Det kan då enligt tidningen ha påverkat resultatet.

Skolverket anser att Sverige har följt OECD:s regelverk, enligt Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket

– Vi har också fått bekräftat en gång från OECD att den svenska studien är korrekt och i överensstämmelse med de regelverk som finns, säger Peter Fredriksson.

Samtidigt välkomnar han beskedet från Anna Ekström.

– Jag tycker att det är bra, det får inte finnas någon som helst tvekan om att de siffror och de studier som Skolverket presenterar är korrekta, Peter Fredriksson

Hur urvalet ska göras är något som redan diskuterats tidigare, inte minst i samband med att resultaten från PISA 2018 redovisades i december förra året. Utbildningsminister Anna Ekström vill att OECD dubbelkollar de svenska resultaten eftersom syftet med PISA är att kunna jämföra resultat över tid, och länder emellan.

– Hela poängen med PISA-undersökningen är att det ska göras på samma sätt i olika länder för att man ska kunna jämföra men också att det ska göras på samma sätt år för år, och då är det väldigt viktigt att man följer OECD:s regelverk, säger Anna Ekström.