Oenighet om kollektivavtal

Nytt konflikthot i byggbranschen

2:02 min

Årets stora avtalsrörelse sköts upp på grund av coronakrisen och fack och arbetsgivare har enats om att förlänga sina kollektivavtal till i höst. Men i byggbranschen kommer inte parterna överens vilket innebär att det när som helst skulle kunna blåsa upp till konflikt där, som strejk till exempel.

Det här är en mycket osäker situation, enligt Byggföretagens vice vd och förhandlingschef Mats Åkerlind.

– Vi har levt en månad i den här situationen utan ett giltigt avtal. Det är fruktansvärt upprörande och felaktigt, säger han.

I mars kom fack och arbetsgivare inom industrin överens om att förlänga sina kollektivavtal till 31 oktober. Svenskt Näringsliv och LO enades sedan om att alla förbund skulle förlänga sina avtal lika länge, i sju månader, eftersom coronakrisen gjort det omöjligt att förhandla.

När parterna har träffat avtal råder fredsplikt. Det innebär att de inte kan ta till stridsåtgärder som strejk för att få sin vilja igenom. Men facket Byggnads och arbetsgivarna i Byggföretagen kan inte komma överens om hur länge avtalet ska förlängas, till sista oktober eller sista november, och därmed finns ingen riktig fredsplikt.

Det gamla avtalet löpte formellt ut i april och kan nu sägas upp med bara sju dagars varsel. Enligt Byggföretagens Mats Åkerlind medför det ett oacceptabelt, ständigt konflikthot.

– Ett osäkrat vapen riktat emot oss. Svenskt Näringsliv, LO och vi har ansträngt oss alla för att åstadkomma en kompromiss också men inte ens kompromissen duger för Byggnads, säger han.

Byggnads ordförande Johan Lindholm menar att det handlar om att facket skulle försvagas med förhandlingar så nära inpå jul.

– Skulle våra avtal gå ut i november innebär det att eventuella konflikter, Gud förbjude, skulle ske mitt under julledigheten i december och det skulle göra oss fullständigt tandlösa. Vi kan inte frivilligt binda ris runt egen rygg på det sättet, säger Johan Lindholm.

Arbetsgivarsidan anklagar facket för att ha baktankar med att ha tillgång till konfliktvapnet.

– Ett syfte att påverka las-förhandlingarna, att man vill ha den här möjligheten att tillgripa stridsåtgärder, det finns flera skäl, säger Mats Åkerlind.

Men det förnekas av Byggnads.

– Det är självklart att vi inte skulle utnyttja ett avtalslöst läge till någon konflikt när situationen ser ut som den gör, säger förbundsordförande Johan Lindholm.