Magnetism

Magnetisk upptäckt i grundämne

1:59 min

Forskare från bland annat Uppsala universitet har, genom beräkningar och i försök, upptäckt en oväntad form av magnetism i grundämnet neodym.

Förenklat kan man beskriva ett magnetiskt material som att det sitter som små stavmagneter på varje atom, och som är uppbyggda av elektroner. Beroende på hur dessa små magneter ordnar sig kan man dela in magnetiska material i olika sorter.

I det här fallet pekar de åt olika håll och ser ut som spiraler. Spiralerna, som kallas spinnspiraler, trasslar också in sig i varandra vilket gör att den magnetiska strukturen förändras långsamt över tiden.

Den här typen av magnetism har hittats förut men inte i ett rent grundämne.

Än så länge så är man långt ifrån att kunna applicera den nya kunskapen, men upptäckten kan ändå vara användbar på många sätt framöver förklarar Anders Bergman, universitetslektor i fysik och astronomi vid Uppsala universitet, och en av forskarna bakom studien.

– Magneter har ett stort användningsområde. Och den starkaste magneten om nu används kommersiellt innehåller bland annat neodym och järn. Så ju mer vi vet desto mer kan man förbättra materialen framöver, säger han och fortsätter:

– Försöken har ju genomförts nära den absoluta nollpunkten så det är ingenting som kommer att användas rakt på i tillämpningar. Däremot så är det intressant med spiralernas rörelse. Kunskapen för hur man beskriver dem kan vara användbar inom helt andra områden, som biologi, finans och AI.

Referens. Bergman et al. "Self-induced spin glass state in elemental and crystalline neodymium". Science, 2020. DOI:10.1126/science.aay6757.