FN-organ

Sverige ger mer pengar till vaccinationsprogram

1:55 min

Sverige ger ytterligare 50 miljoner kronor till vaccinationer i världen de kommande fem åren. Idag håller vaccinationsalliansen Gavi, som är ett internationellt samarbete mellan FN-organ och privata och offentliga aktörer, en givarkonferens och med coronapandemin har Gavis vaccininsatser blivit extra viktiga, säger biståndsminister Peter Eriksson.

– En effekt när det gäller covid-19 pandemin är ju att man i många länder gör uppehåll och stoppar vaccineringen av barn. Och så lägger man över resurserna för att stoppa det här viruset i stället, säger biståndsminister Peter Eriksson.

– Vi och många är väldigt bekymrade över att det blir de effekterna, så här kommer att behövas göra stora extra insatser de kommande åren på att vaccinera fler barn som inte har fått vaccin mot polio och mässling till exempel.

Sverige höjer sin årliga insats till vaccinationsalliansen Gavi till 350 miljoner kronor. Detta samarbete mellan FN-organ och privata företag, forskare och civilsamhället är mycket effektivt för att nå ut med vaccin, menar han.

Bara sedan år 2000 har man lyckats vaccinera 800 miljoner barn. Att täcka upp där vaccinering stannat av är en orsak till att Sverige ger mer pengar. En annan är att vaccinationsalliansen Gavi med så många olika partners kan bidra till att ett kommande covid-19 vaccin fördelas rättvist i världen och också blir tillgängligt för fattiga länder.

– Oavsett vilka det är som nu får fram ett bra vaccin först så kommer Gavi att kunna erbjuda en bra lösning till det företaget, som gör att det kan tjäna pengar. Vi får upp en stor tillverkningskapacitet snabbt och många vacciner som produceras till rimliga priser, säger biståndsministern.