Girjasdomen

Ytterligare en sameby utmanar staten om fjälljakten

1:47 min

Ytterligare en sameby utmanar staten i den principiellt viktiga frågan om jakt- och fiskerätten i fjällen som på sikt kan beröra ett 30-tal fjällsamebyar med vidsträckta områden.

Det handlar om Talma som nu i en skrivelse till regeringen begär att staten ska sluta sälja jakt- och fiskekort inom byns område och överväger att följa Girjas exempel och stämma staten för att få som man vill.

– Ja, det är väl nästan bestämt så, men vi får väl se hur regeringen agerar, säger Aslak Allas, Talmas ordförande.

I skrivelsen hänvisar Talma sameby till Högsta domstolens dom i det så kallade Girjasmålet i vintras.

Den fastslog att samebyn i Gällivare kommun har ensamrätt till småviltjakt och fiske inom sitt fjällområde. Domen innebar att staten, genom länsstyrelsen i Norrbotten, tvingades upphöra att sälja jakt- och fiskekort där.

HD ansåg att Girjas genom urminnes hävd har jakt- och fiskerättigheterna, och Aslak Allas anser att det också gäller Talma sameby:

– Vi har skrivit till regeringen att vi uppfyller alla kriterier som kommer upp i Högsta domstols-domen.

Samebyar är ett slags ekonomiska samfälligheter för renskötsel inom särskilt utpekade områden, och det är bara medlemmar i en sameby som har rätt till jakt- och fiske där, inte övriga samer, och Aslak Allas säger att två skäl ligger bakom Talmas krav:

– Vi är ju ursprungsbefolkning här så vi anser att det är vi som har upplåtelserätten till jakt och fiske, och sedan anser vi att länsstyrelsen klarar inte av sitt uppdrag med att upplåta utan att det blir stor, avsevärd olägenhet för renskötseln i byn.

Ett svar på Talmas skrivelse bereds nu inom regeringskansliet och landsbygdsminister Jennie Nilsson säger i en skriftlig kommentar till Ekot att Girjasdomen analyserats inom regeringskansliet.

Hennes ambition är att frågan om jakt- och fiskerättigheterna ska lösas politiskt, och inte domstolsvägen av enskilda samebyar. Därför ser vi nu över formerna för hur en utredning ska se ut, säger Jennie Nilsson.

Aslak Allas igen:

– Utredningar vet man ju inte vad det blir av, det kan ju ta flera år innan det händer något, då blir det inga klara besked heller, så det blir säkerligen en rättsprocess.