Coronaviruset

Tegnell: Antikroppar gör dig immun

2:00 min

Antikroppar för coronaviruset ger imunitet. Det slår statsepidemiolog Anders Tegnell fast. Men samtidigt varnar han för att dra slutsatser för de hemmatester som finns på marknaden och menar att påvisade antikroppar i dem inte innebär att man kan träffa sina äldre släktingar.

– Det finns inga tvivel om att man får en immunitet efter man har haft en verifierad covid-19 infektion. Frågan som kvarstår är att hur länge den vara. Den verkar vara hyfsat länge enligt den data vi har, säger Tegnell till Ekot.

Enligt Anders Tegnell så är det säkert att antikroppar ger immunitet då man nu under en så pass lång tid kunnat studera sjukdomen och att det varken i Sverige eller resten av världen finns något dokumenterat fall med någon som vart sjuk två gånger. Samtidigt varnar Tegnell för att använda de hemmatester som finns att köpa. Och Tomas Bergström, proffessor i klinisk microbiologi håller med.

– Jag tycker det är svårt att utnytja det svaret för om man lever efter det och utsätter sig för risker, då är det ett stort ansvar på den som har gjort testet och svarat ut på det här om det visar sig vara fel, säger Tomas Bergström.

Och enligt Anders Tegnell så finns det en risk att hemmatester kan visa på antikroppar fast man inte har det och han avråder därför till att dra någon större slutsats eller ändra sina levnadsvanor efter ett sådant test.

– Ja de är väldigt svåra och där måste man titta på prestandan. Det är ju väldigt viktigt att de har en väldigt hög prestanda, säger Tegnell.

Det är ju många som vill träffa sina mor- och farföräldrar, Hur ska man tänka ifall man har påvisade antikroppar i blodet?

– Vi ska återkomma till det. Vi har en hel del tankar kring det men jag behöver vända och vrida på kunskapen och hur man gör i andra länder innan vi är klara, säger Tegnell.