Politik

L: Ställ språkkrav på anställda inom äldreomsorgen

1:54 min

Halvera antalet personer som äldre möter i hemtjänsten, anställ läkare i alla kommuner och inför språkkrav på personalen i äldreomsorgen. Det är tre förslag från Liberalerna som ska förbättra vården av äldre i Sverige.

Enligt Lina Nordquist, som är sjukvårdspolitisk talesperson för Liberalerna, är bristen på språkkunskaper hos de anställda ett verkligt problem.

– Vi vet att det är stort nog för att Inspektionen för vård och omsorg, upprepade gånger, har påtalat att det här är en risk och ett problem, säger hon.

Men finns det inte en risk att man skuldbelägger nya svenskar som kommer hit och gör ett jobb som ingen annan vill ha?

– Nej, jag är så tacksam för alla människor som varje dag går till jobbet för att hjälpa andra. Det här handlar ju om att ge bättre förutsättningar för människor som jobbar inom hemtjänsten. Man ska ha rätt till kunskap och rätt att kunna kommunicera flytande och förstå hygienrutiner och dokumentation.

I Liberalernas förslag ska stat och kommun hjälpa till med språkutbildning.

Ett annat av partiets förslag rör alltså antalet personer som varje brukare möter i hemtjänsten. Enligt Liberalerna handlar det om i genomsnitt 16 personer under en tvåveckorsperiod idag, en siffra som man vill halvera.

Dessutom önskar sig Liberalerna konkreta mål för att få fler med utbildning och fast anställning till äldreomsorgen. Och ett nytt kunskapscentrum för äldreomsorg ska hjälpa till att omsätta forskning i praktiken.

Någon kostnadsberäkning för förslagen finns inte, men Lina Nordquist tror att de går att genomföra utan skattehöjningar.

– Vi tror att detta kommer att kosta. Vi vet att det måste kosta. Men vi tror inte att det nödvändigtvis måste finansieras genom att varje enskild person måste betala mer skatt, säger Nordquist.