domstolsbeslut

Fortsatt nej till vindkraftspark på norra Gotland

0:25 min
  • Efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen står det nu klart att det inte blir någon vindkraftspark i socknarna Lärbro, Hangvar, Othem och Tingstäde. 
  • Domstolen beslutade att inte ta upp överklagan av tidigare beslut som syftade till att skydda örn i området, vilket avgjorde frågan. 
  • Beslutet kan inte överklagas. Därmed kvarstår det nej som företaget Forsviden fått sedan tidigare.