Odling

Ett av världens värsta ogräs sprider sig snabbt i Sverige

1:03 min

Hönshirs räknas som ett av världens värsta ogräs, och det är ett av de nya ogräs som sprider sig snabbast i Sverige, enligt Jordbruksverket.

Det är en tropisk växt och de senaste årens varma somrar kan ha gynnat utbredningen.

Det här leder till ökad användning av bekämpningsmedel inom jordbruket.

En av spridningsvägarna är fågelbord i privata trädgårdar, eftersom hönshirs kan ingå i fågelfrö.