Covid-19

Receptorn som förstörs av covid-19 – ledtråd till allvarliga symptom

2:01 min

När coronaviruset infekterar en patient så förstör det samtidigt en viktig skyddsmekanism i kroppen. Det gör att covid-19 kan bli en så allvarlig sjukdom. Det menar experter.

Josef Penninger är mannen som en gång upptäckte den receptor, ACE2, som coronaviruset angriper. Och utan den här receptorn ökar risken för många sjukdomar.

– ACE2 är bra att ha i kroppen. Om du tar bort det så får du mer njur- och lungsjukdomar, blodrelaterade sjukdomar och hjärtproblem, säger han.

ACE2 är systemets "good guy". Ett ämne som upprätthåller en känslig balans som bland annat reglerar blodtrycket och hjärtat. Det gör att ACE2 normalt är ett viktigt skydd mot sjukdomar. Och det kan vara förklaringen till att personer med hjärt-kärlsjukdom har så stor risk att drabbas av svåra besvär av viruset.

Coronaviruset behöver nämligen ACE2-receptorer för att kunna ta sig in i våra celler. Receptorerna sitter som ett slags antenner som sticker ut på utsidan av vissa celler, bland annat i lungorna. Och när viruset klistrar fast sig vid den här antennen och tränger in i cellen så förstörs det viktiga ämnet.

Det gör att det balanssystem där ACE2 ingår rubbas. Blodtrycket stiger, inflammationer ökar och blodkärl börja läcka så att infektionen kan sprida sig från lungorna till andra organ i kroppen där det också finns ACE22 som viruset kan angripa, som njurarna och tarmen.

– Blodkärl bryts ned med inflammation. Det gör att viruset kan spridas, säger han.

För att motverka de här svåra symtomen pågår nu kliniska tester där Penninger, tillsammans med bland annat svenska forskare, ger extra ACE2 till covidpatienter. Tester, som han säger, hittills innan de är utvärderade, ser intressanta ut:

- Det beter sig precis som vi förväntar oss, säger han.