Coronakrisen

Smittskyddsläkare om sommarresorna: ”Finns en oro”

1:46 min

Turistföretagen jublar, men det finns också en oro för ökad smittspridning efter beskedet att resor tillåts i landet igen från nästa helg.

– Man känner en lättnad i att nu kan vi räkna in de bokningar vi har. Vi vågar tro på att vi faktiskt får besökare i sommar, säger Åsa Andersson, besöksnäringschef i Sotenäs kommun i Bohuslän.

Det är alltså glada miner bland turistföretagen i Västsverige. Det är också en stor del av besökarna på sommaren här som är just svenskar.

– Ungefär 70 procent av besökarna i Västsverige ett normalt år kommer från Sverige. Att ha möjlighet att välkomna svenska turister på det här sättet är jättejätteviktigt, säger Marie Linde på Västsvenska turistrådet.

I många kommuner längs västkusten växer befolkningen väldigt mycket under sommaren. På till exempel Orust blir befolkningen tre gånger så stor. Kommundirektören Henrik Lind säger att beskedet är positivt för turismföretagen, men att det finns en oro för att det ska bli trångt på vissa ställen.

– Sedan har vi några väldigt täta miljöer. Till exempel Kärringön och Gullholmen, dit man reser med färga. Där vet jag att det finns en viss oro för hur man ska klara av att hålla de regler som finns med avstånd.

I Västra Götaland har antalet bekräftade fall av covid-19 ökat kraftigt de senaste dagarna, men det beror framför allt på att en masstestning har dragits igång. Samtidigt är smittskyddsläkaren Leif Dotevall orolig för sommaren.

– Det finns en oro av att väldigt många kommer till skärgårdsområden. Vårt budskap är, behöver man verkligen åka dit? Vi ska inte överbelasta de här områdena nu och att vi får en ny topp för det kan hända, säger han.

I Skåne är Regionrådet Carl Johan Sonesson (M) kritisk till regeringens beslut, eftersom smittspridningen i Skåne är lägre än i exempelvis Stockholm och Västra Götaland.

Han tror att ökad svensk turism i Skåne kommer att påverka på försöken med att få till en regional överenskommelse om fritt resande mellan Skåne och Danmark.

– Det ökar inte förutsättningarna att få till en regional lösning, utan snarare tvärtom. Danskarna är oroliga utifrån hur de svenska siffrorna ser ut totalt sett, säger han.

I riskgrupperna är det blandade känslor, eftersom ökat resande också innebär ökad risk för smittspridning. Ordföranden för Riksförbundet HjärtLung, Inger Ros, vill påminna om att det fortfarande pågår en pandemi, även om det blir lättare att resa.

– Jag kan känna en oro att man bara hör att det är fritt att resa. Min vi måste fortsätta hålla restriktionerna. Det är jätteviktigt, säger Inger Ros.