Fiske

Nytt gemensamt fiskekort för Hårkan

0:26 min
  • Ett nytt fiskekort har tagits fram för att förenkla fisket i Hårkans vattensystem.
  • Fem fiskevårdsområden har gått samman och tagit fram ett gemensamt fiskekort som gäller från norska gränsen och ner till Indalsälven.
  • Sedan tidigare finns liknande fiskekort för flera fiskevatten i Strömsunds kommun och Bergs kommun.