Så drabbas psykiatrivården av covid-19

6:35 min
  • Coronaviruset får konsekvenser för många olika grupper i vården.
  • I psykiatrin, där vårdtiderna ibland är långa, kan patienter och anhöriga drabbas hårt av besöksförbud och indragna permissioner.
  • Hör Petra Haupts reportage där Ylva Larsson, som nyligen var inlagd i psykiatrin i Uppsala, berättar att det var svårt att inte få ta emot besök.