Maskulinitet

Maskulina normer – en möjlig klimatfara

1:59 min

Kan maskulina normer vara en fara för klimatet? Nu pågår forskning som undersöker kopplingen maskulinitet och klimat.

Organisationen Män pilottestar ett projekt baserat på en del av denna forskning. Pilotprojektet är ett samtalsforum där män samlas i grupper och pratar om sina tankar kring just klimatet.

– Man ska dominera, och då kan man utnyttja det som är under en själv, både i form av människor och natur. Man ska tjäna uppehället och det är mannens uppgift, säger Vidar Vetterfalk, projektledare på organisationen Män.

Män är en organisation som normalt sett fokuserar på mäns våld mot kvinnor, men som nu också börjat intressera sig för mäns våld mot – klimatet.

Till stöd för samtalen finns bland annat frågor och påståenden att ta ställning kring och svara på. Samtalen baseras också på forskning från Chalmers. Det handlar om projektet "Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar? Studier av klimatförnekelse". Projektledare är Martin Hultman, docent i teknik-, vetenskaps och miljöstudier.

Redan 2014 var han en av forskarna bakom en studie där tusentals svenska artiklar, intervjuer, debattartiklar och insändare, skrivna åren 2006-2009, analyserats. Gemensamt för dessa var att de på något sätt nämnt ord som, till exempel, klimatförändring.

Bland de hundratals exempel där avsändarna dessutom förnekade att klimatförändringar pågick, eller var skeptiska, fanns det ytterligare en gemensam nämnare. De var så gott som alla författade av män.

– När det blev så tydligt i Sverige så gick jag tillbaka till en del forskning som kunde påvisa att äldre män var mer riskbenägna än andra grupper. Och de hade också en tilltro till sin egen kunskap mer än andra grupper. De var bättre på att killgissa, säger Martin Hultman.