Riksdagen

V och KD i gemensam aktion – kräver krispaket

2:01 min

Vänsterpartiet och Kristdemokraterna gör i dag gemensam sak i riksdagens finansutskott - och kräver ett krispaket för att stötta civilsamhällets organisationer. Det är sällsynt att de två partierna bildar enad front på det här sättet.

– Civilsamhället har många gånger visat att man ställer upp för utsatta människor, också i den här krisen. Men nu gör man det samtidigt som man själv blöder ekonomiskt. Då behöver det offentliga nu säga tydligt: "Vi ställer upp för civilsamhället. Vi vill ha ett starkt, varmt och levande civilsamhälle, både under krisen, men också efter", säger Jakob Forssmed, som är Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson.

Det hör till ovanligheterna att Vänsterpartiet och Kristdemokraterna agerar gemensamt i en politisk fråga. Men inför dagens sammanträde i finansutskottet har de två partierna - tillsammans - tagit fram ett konkret förslag om riktade åtgärder till civilsamhällets organisationer, i coronakrisens spår.

– Det är idéer och förslag som som vi tror är nödvändiga i den situation vi befinner oss i, och så har vi arbetat under hela coronakrisen. Det är viktigt för oss att grupper, personer och verksamheter som som annars riskerar att inte bli sedda, blir det, när det här stödmaskineriet är i gång, säger Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Ali Esbati.

I det förslag till utskottsinitiativ som läggs fram i dag konstaterar Vänsterpartiet och Kristdemokraterna att pandemin har inneburit en ökad isolering, ensamhet och risk för utsatthet innanför hemmets väggar, och att civilsamhällets insatser är viktiga.

De åtgärder som regeringen och samarbetspartierna hittills har vidtagit är långt ifrån tillräckliga, enligt de båda partierna. De vill bland annat avsätta ytterligare 200 miljoner miljoner till civilsamhället, och föreslår att även civilsamhällets organisationer ska kunna få banklån med statliga garantier.

Partierna vill också införa ett särskilt stöd till ideella föreningar, stiftelser och trossamfund som - fram till den sista juni - har tappat stora intäkter, till exempel för att medlemsavgifter och gåvor minskar.

– Det räcker inte att försöka trycka in några civilsamhällesorganisationer med skohorn in i företagsstöden, utan man behöver göra det här riktat, specifikt och mycket större, så att civilsamhället kan känna trygghet och framtidstro, säger Jakob Forssmed.

Vänsterpartiets Ali Esbati tror att förslagen kan få stöd från en majoritet i riksdagen.

– Jag hoppas och räknar med att andra också bör se det här behovet och därmed ansluter sig till initiativet. I bästa fall hoppas jag ju att det blir ett enigt utskott, säger han.

En gång tidigare har Vänsterpartiet och Kristdemokraterna i finansutskottet gjort gemensam sak på det här sättet. Våren 2019 tog de två partierna ett gemensamt initiativ, med förslag om att regeringen skulle stärka arbetet mot penningtvätt.