Resultat efter val?

M kritiska till regeringens kommission

2:01 min

Regeringen föreslår att corona-kommissionen skall redovisa sina slutresultat först två månader efter nästa val. Det säger Moderaternas partiledare Ulf Kristersson efter att han sett regeringens förslag till direktiv för kommission

– Det tycker vi är helt orimligt. Det är självklart att det här måste komma före valet. Det måste gå på ett år eller ett och ett halvt år. Tsunamikommissionen klarade sig på ett år, så det är uteslutet att det här ska landa efter valet, säger Ulf Kristersson.

Regeringens förslag om hur en kommission ska se ut har skickats ut till partiledarna, men det har inte offentliggjorts. När det gäller resultaten säger moderatledaren att endast vissa delrapporter kommer att redovisas före nästa val i september 2022.

Ulf Kristersson tycker dessutom att direktivet borde har ett tydligare fokus på granskningen av regering och myndigheter.

– Det finns väldigt mycket här. I princip allt ska granskas och det tycker vi är mycket bra. Däremot tycker vi att det uttryckligen måste framgå att regeringen och de centrala myndigheternas krishantering och krisledning måste bli föremål för granskning.

Moderaterna är alltså nöjda med det mesta. Det handlar om utvärdering av äldreomsorgen och av hälso- och sjukvården till exempel och av åtgärderna för att lindra de samhällsekonomiska konsekvenserna av pandemin.

Men en sak till är Ulf Kristersson missnöjd med och det är att regeringen öppnar för att de som deltar i kommissionen ska ha partipolitisk anknytning.

– Jag tycker även här att man kan ta Tsunami-kommissionen som en väldigt bra förebild: Det ska vara människor med lång erfarenhet av relevanta frågor. Det ska vara människor med hög integritet, men det bör inte vara människor som har en direkt koppling till politiken.

Ekot har bett regeringen att dela med sig av innehållet i sitt förslag, men statsministern har inga kommentarer utöver att kommissionen ska tillsättas innan sommaren.