Riskfaktorer för att få barndiabetes kartlagda

Barn som ammas kort tid och tidigt har en hög konsumtion av komjölk ökar risken att få barndiabetes. Andra riskfaktorer är sen introduktion av gluten och allergiska symtom visar en doktorsavhandling av Linköpingsläkaren Jeanette Wahlberg.

Hennes studier av 17 000 barn visar att barn som under sina första två månader får i sig komjölksprotein via bröstmjölk-ersättning löper större risk att få i sig diabetesrelaterade antikroppar än andra barn.


-Dessa resultat betyder absolut inte att vi anser att barn inte ska dricka mjölk, säger Jeanette Wahlberg. - Att ett barn får den här typen av antikroppar betyder inte heller att det ovillkorligen kommer att få diabetes, betonar hon.

Barndiabetes är delvis en ärftlig sjukdom.