Palmemordet

Så mycket har Palmeutredningen kostat

1:33 min

Palmeutredningen är den största polisutredning som gjorts i Sverige – och den dyraste. Men under de senaste åren har de årliga kostnaderna i princip halverats, visar siffror som Ekot begärt ut från Polisen.

Palmeutredningen har sysselsatt mängder av poliser genom åren och redan efter bara några månader konstaterades det att utredningen var den dyraste i den svenska historien.

– Jag tror att man har förståelse för detta. Om man klarar upp brottet kommer dom här kostnaderna anses försumbara, sa Lars Erik Plantin vid Stockholmspolisen till Ekot i november 1986.

Exakta uträkningar kring hur mycket utredningen kostat totalt sedan dess har inte presenterats, men 2006 ska den den dåvarande spaningsledaren ha sagt att förundersökningen dittills kostat runt en halv miljard kronor.

Klart är i alla fall att polisutredningen under de senaste nio åren, sedan 2011, kostat drygt 41 miljoner kronor.  Samtidigt har de årliga utgifterna gått ner kraftigt under den perioden. Enligt siffror som Ekot fått ut har de legat på i snitt runt 3,5 miljoner per år under de senaste fyra åren.

Det här innebär att de totala utredningskostnaderna för Polisen åtminstone borde ligga någonstans runt 600 miljoner kronor. Men då är inte de kostnader som andra myndigheter haft inräknade. Som de kostnader som Åklagarmyndigheten haft för åklagare, eller Domstolsverket för de två rättegångar som hållits mot Christer Pettersson.