Just nu: Experterna om Palme-beskedet

Under presskonferensen presenterade Krister Petersson sin teori om vem som mördade statsminister Olof Palme den 28 februari 1986. Han menar att det är den så kallade Skandiamannen som mördat Palme men då mannen i dag är död kan åtal inte väckas.

Inget vapen kan kopplas till mordet, enligt spaningsledare Hans Melander.

– Jag anser att vi har kommit så långt som man anser att man kan komma att begära. Det vi kan presentera i dag är att vi kommit runt en gärningsman och det är den så kallade Skandiamannen. Eftersom han är avliden så kan jag inte väcka åtal mot honom eller hålla förhör. Därför väljer jag att lägga ned förundersökningen, säger Krister Petersson på presskonferensen.

Åklagaren tror att den så kallade Skandiamannen, Stig Engström, agerade ensam, men kan inte utesluta att han skulle ingå i en större konspiration.

– Det framstår för oss mindre sannolikt att han skulle ha ingått i en konspiration med tanke på hans mediemedverkan.

Sonen Mårten Palme kommenterar saken i Ekots direktsändning och han beskriver det som omskakande. Han meddelades om resultaten i utredningen i måndags berättar han själv.

– Jag tror också att Engström är den skyldige. Mot bakgrund av de förutsättningar som finns tycker jag det är rimligt att lägga ner utredningen.

Skandiamannen blev intressant i utredningen när den nya Palmegruppen skulle introduceras i ärendet. Man beslutade då för att det skulle ske en ny genomgång av brottsplatsen, personerna som var där och vad som skett.

– Det fanns en person där som inte stämde in i den övriga bilden. Det fanns en person som inte passade in. Hans uppgifter gick inte att förena med övriga vittnen. Under hösten 2017 började vi aktivt att titta på det här. Vi fick då direktiv att vi aktivt skulle fortsätta titta på det här.

Krister Petersson påtalar att Stig Engström länge gick under radarn i Palmeutredningen. Trots att han snabbt själv anmälde sig som vittne till händelsen, blev han till exempel inte kallad till polisens rekonstruktion efteråt. Det var i ett prisbelönt reportage i Filter som Skandiamannen, Stig Engström, pekades ut som Palmes mördare, 2018.

Själv medverkade han efter i media som vittne till händelsen. Mårten Palme igen:

 – Det är kusligt. Det är helt uppenbart att han ljuger väldigt mycket.

Engström avskrevs tidigt i utredningen, vilket Petersson kritiserar. Den 25 maj hölls ett telefonförhör med Engström:

– Enligt vad vi har kunnat konstatera så är det det polisiära intresse som finns i förhörsväg med Engström under alla dessa år.

– Promemorian som skrevs den 9 februari är den mest avgörande handlingen i utredningen, den är uppseendeväckande. Och den mynnade ut i att intresset för Engström helt dog ut.

Även Mårten Palme är kritiserar polisens utredning:

– Det är frustrerande och upprörande hur kvaliteten på den här ursprungliga utredningen har varit så låg. Det var ett hårresande misstag att man avfärdade Engström från utredningen.

Krister Petersson noterar att det är få om ens något som sett ansiktet och kunnat lämna ett signalement där. Däremot har flera kunnat lämna vittnesmål om klädseln på gärningsmannen.

Flera vittnen har pekat ut en gärningsman som stämmer överens med beskrivningen av hur Engström ska ha varit klädd under mordkvällen.

Vittnesuppgifterna har varierat till viss del, bland annat kring gärningsmannens huvudbonad.

– Uppgifter som vittnen har lämnat har varierat ibland ganska ordentligt från de första förhören till vad som senare har hänt på grund av att de har läst vad andra har sagt och sett bilder från platsen, säger Krister Petersson.

Krister Petersson menar att flera vittnesuppgifter som varit viktiga för utredningen förbisetts och berättar om dem på presskonferensen.

– Det finns några vittnen som utkristalliserats som väldigt viktiga men inte fått den uppmärksamhet som deras uppgifter förtjänar. Dels gäller det NN som befann sig på Tunnelgatan. Jag kommer att närmare gå in på hans uppgifter. Han var rätt säker på att den flyende mannen hade en keps på huvudet.

– Ett annat vittne som är synnerligen intressant är NN som befann sig på David Bagares gata. Hon berättade om en man som hon mötte som hade en mörk längre rock och att han har en mindre väska med sig. Jag återkommer till hennes uppgifter eftersom de är centrala, säger Krister Petersson.

Petersson berättar att det inte är något annat vittne som har kunnat peka ut att Skandiamannen över huvud taget ska ha varit på gärningsplatsen.

– Har han varit där så har han försvunnit innan han försvunnit innan han över huvud taget har lämnat något intryck på något annat vittne, säger han. Några av hans egna uppgifter om sitt agerande under kvällen ställer i delar överens med hur vi menar att gärningsmannen har agerat under kvällen.

Krister Pettersson berättar vidare om Skandiamannens egen beskrivning om när han lämnade arbetet sent under mordnatten och fokuserar på de kända tidsuppgifterna nära mordet.

– Enligt hans egna uppgifter så stängde han sin tjänstedörr 23.15. Han bytte några ord med väktarna nere i receptionen och stämplade sedan ut från arbetsplatsen. Han stämplade ut 23.20 men eftersom stämpeluret gick fel så var den verkliga tiden 23.19 och han lämnade Skandiahuset via Sveavägen 44.

– Mordet skedde 23.21:30 cirka. Stig Engström berättade för polisen att han skulle åka tunnelbana från T-centralen. Enligt vad vi har kollat så gick den sista Tunnelbanan 23.48. Han hade alltså enligt vår uppfattning synnerligen god tid på sig men han uppgav att han kände sig väldigt stressad.

Krister Petersson fortsätter att berätta om Skandiamannens uppgifter om hur han kom till mordplatsen. Enligt honom ska han ha stannat till vid ett fönster för att kolla på sin klocka och se hur lång tid det var kvar till den sista tunnelbanan bara en bit ifrån mordplatsen. Men han ska ändå knappt ha hört mordet och endast ha sett makarna Palme då han just så pass snubblat över Olof Palme.

Det är oklart exakt vad som händer när Skandiamannen lämnar Sveavägen 44.

– I dag 34 år efteråt går det inte att fastställa exakt vilken väg NN tog. Men att han har sett makarna Palme någonstans under vägen är vårt klara antagande. Vi kan inte närmare utreda hur vapeninnehavet har kommit till stånd.

Åklagaren berättar hur den misstänkte mördaren ska ha överhört ett vittne som gett en beskrivning av mördaren som överensstämde med honom själv. Då han inte ville bli misstagen för mördaren ska han ha pratat med polisen för att försöka ge dem den gärningsmannabeskrivning som han själv menar att han hade fått av Lisbeth Palme tidigare.

I en Rapportsändning efter mordet ställer Skandiamannen upp som "vittne" och genomför en egen rekonstruktion av vad han menar har inträffat. Chefsåklagare Krister Petersson igen:

– Min tolkning är att han närmast hånar polisen i sitt uttalande.

Krister Petersson förklarar att han tycker att den utpekade mördaren agerat märkligt dagen efter mordnatten. Enligt den misstänktes uppgifter ska han ha jobbat över då han skulle på semester dagen efter. Och dagen efter, i stället för att packa eller förbereda sig för resan ringer han till sin arbetsgivare för att ta reda på när han stämplade ut från arbetsplatsen.

Enligt två personer som pratat med mannen på förmiddagen dagen efter var Skandiamannen väldigt angelägen om att få sin utstämplingstid. Och som skäl ska han ha uppgett att Polisen, pressen och "Norge" jagat honom. Men enligt Krister Pettersson är dessa uppgifter märkliga då han inte fått lämna sina uppgifter till polis och så vitt känt visste inte media om vem han var förrän han själv tagit kontakt med dem.

Ingen ny teknisk bevisning har säkrats, enligt chefsåklagare Krister Petersson.

– Den tekniska bevisningen kommer inte kunna ge oss någon hjälp av allt att döma utan vi kommer bedöma vad som hände vid tidpunkten på befintligt material.

Polis och åklagare kommer under förmiddagen med ny information om Palmeutredningen. ca 90 0000 personer ingår i utredningen. Stig Engström avled 2000.

Kulorna som hittades på platsen har analyserats, bland annat av FBI i USA. Det finns väldigt lite spår säkrade på kulorna, enligt chefsåklagaren.

788 vapen har provskjutits men inget vapen kan kopplas till kulorna. Det eftersom det gått så pass lång tid sedan mordet och att kulorna är demolerade. Man vet dessutom inte vad som hänt med vapnet sedan tiden.

– Tyvärr är det så illa att NFC nu säger att det skulle vara mycket svårt om ens möjligt att koppla rätt vapen till kulorna. Dels med anledning av att spåren är få och kulorna demolerade, vi vet heller inte vad som hände med det vapnet som användes vid mordet vilket kan göra att den ger ett annat avtryck i dag, säger spaningsledare Hans Melander.

Petersson säger vidare att man inte har några klara uppgifter som kan sätta ett vapen i handen på Skandiamannen. Men man har gjort beslag från den så kallade "Vapensamlaren" som fanns i Skandiamannens närhet.

– Vi har gjort beslag av minst ett vapen som stämde överens med den kaliber som användes vid gärningen, men tyvärr fick vi inget positivt svar från NFC. Men med tanke på vad som sedermera händer aktuell kväll så säger vi att han måste ha haft ett vapen.

Hans Melander Nämner flera av spåren som Palmeutredningen varit inne på. Däribland den så kallade 33-åringen, Christer Pettersson, Sydafrikaspåret och PKK-spåret.

Experterna kommenterar beskedet i dag är överens om att beskedet i dag aldrig skulle leda till en fällande dom:

– Det här kommer ge stort utrymme för många nya och vidare spekulationer. Det var inte vad man väntade sig, det finns inte mycket att ta på, säger Sveriges radio:s Jan Mosander.

Rolf Stengård, tidigare journalist på Sveriges radio som följt utredningen nära under årens lopp:

– Man ska komma ihåg att när Åklagarmyndigheten begärde resning mot NN tidigare så sa HD nej med hänvisning till att det inte går att komma vidare med utredningen om man inte hittar bärande teknisk bevisning. Och med det menar man vapnet. Här har man inte presenterat någon ny teknisk bevisning utan det är ett pussel av gammalt material. Det skulle aldrig bli en fällande dom av det här.