PALMEUTREDNINGEN

Skandiamannen pekas ut som Palmes mördare

  • Under presskonferensen presenterade Krister Petersson sin teori om vem som mördade statsminister Olof Palme den 28 februari 1986.
  • Han menar att det är den så kallade Skandiamannen som mördat Palme men då mannen i dag är död kan åtal inte väckas.
  • Inget vapen kan kopplas till mordet, enligt spaningsledare Hans Melander.

Åklagaren tror att Skandiamannen agerade ensam, men kan inte utesluta att han skulle ingå i en större konspiration.

– Jag anser att vi har kommit så långt som man anser att man kan komma att begära. Det vi kan presentera i dag är att vi kommit runt en gärningsman och det är den så kallade Skandiamannen. Eftersom han är avliden så kan jag inte väcka åtal mot honom eller hålla förhör. Därför väljer jag att lägga ned förundersökningen, säger Krister Petersson på presskonferensen.

Skandiamannen blev intressant i utredningen när den nya Palmegruppen skulle introduceras i ärendet. Man beslutade då för att det skulle ske en ny genomgång av brottsplatsen, personerna som var där och vad som skett.

– Det fanns en person där som inte stämde in i den övriga bilden. Det fanns en person som inte passade in. Hans uppgifter gick inte att förena med övriga vittnen. Under hösten 2017 började vi aktivt att titta på det här. Vi fick då direktiv att vi aktivt skulle fortsätta titta på det här.

Krister Petersson noterar att det är få om ens något som sett ansiktet och kunnat lämna ett signalement där. Däremot har flera kunnat lämna vittnesmål om klädseln på gärningsmannen.

Vittnesuppgifterna har varierat till viss del, bland annat kring gärningsmannens huvudbonad.

– Uppgifter som vittnen har lämnat har varierat ibland ganska ordentligt från de första förhören till vad som senare har hänt på grund av att de har läst vad andra har sagt och sett bilder från platsen, säger Krister Petersson.

Krister Petersson menar att flera vittnesuppgifter som varit viktiga för utredningen förbisetts och berättar om dem på presskonferensen.

– Det finns några vittnen som utkristalliserats som väldigt viktiga men inte fått den uppmärksamhet som deras uppgifter förtjänar. Dels gäller det NN som befann sig på Tunnelgatan. Jag kommer att närmare gå in på hans uppgifter. Han var rätt säker på att den flyende mannen hade en keps på huvudet.

– Ett annat vittne som är synnerligen intressant är NN som befann sig på David Bagares gata. Hon berättade om en man som hon mötte som hade en mörk längre rock och att han har en mindre väska med sig. Jag återkommer till hennes uppgifter eftersom de är centrala, säger Krister Petersson.

Petersson berättar att det inte är något annat vittne som har kunnat pekat ut att Skandiamannen över huvud taget ska ha varit på gärningsplatsen.

– Har han varit där så har han försvunnit innan han försvunnit innan han över huvud taget har lämnat något intryck på något annat vittne, säger han. Några av hans egna uppgifter om sitt agerande under kvällen ställer i delar överens med hur vi menar att gärningsmannen har agerat under kvällen.

Krister Pettersson berättar vidare om Skandiamannens egen beskrivning om när han lämnade arbetet sent under mordnatten och fokuserar på de kända tidsuppgifterna nära mordet.

– Enligt hans egna uppgifter så stängde han sin tjänstedörr 23.15. Han bytte några ord med väktarna nere i receptionen och stämplade sedan ut från arbetsplatsen. Han stämplade ut 23.20 men eftersom stämpeluret gick fel så var den verkliga tiden 23.19 och han lämnade Skandiahuset via Sveavägen 44.

– Mordet skedde 23.21:30 cirka. NN berättade för polisen att han skulle åka tunnelbana från T-centralen. Enligt vad vi har kollat så gick den sista Tunnelbanan 23.48. Han hade alltså enligt vår uppfattning synnerligen god tid på sig men han uppgav att han kände sig väldigt stressad.

Krister Petersson fortsätter att berätta om Skandiamannens uppgifter om hur han kom till mordplatsen. Enligt honom ska han ha stannat till vid ett fönster för att kolla på sin klocka och se hur lång tid det var kvar till den sista tunnelbanan bara en bit ifrån mordplatsen. Men han ska ändå knappt ha hört mordet och endast ha sett makarna Palme då han just så pass snubblat över Olof Palme.

Krister Petersson berättar hur den misstänkte mördaren ska ha överhört ett vittne som gett en beskrivning av mördaren som överensstämde med honom själv. Då han inte ville bli misstagen för mördaren ska han ha pratat med polisen för att försöka ge dem den gärningsmannabeskrivning som han själv fått av Lisbeth Palme tidigare.

Ingen ny teknisk bevisning har säkrats, enligt chefsåklagare Krister Petersson.

– Den tekniska bevisningen kommer inte kunna ge oss någon hjälp av allt att döma utan vi kommer bedöma vad som hände vid tidpunkten på befintligt material.

Polis och åklagare kommer under förmiddagen med ny information om Palmeutredningen. ca 90 0000 personer ingår i utredningen.

Kulorna som hittades på platsen har analyserats, bland annat av FBI i USA. Det finns väldigt lite spår säkrade på kulorna, enligt chefsåklagaren.

788 vapen har provskjutits men inget vapen kan kopplas till kulorna. Det eftersom det gått så pass lång tid sedan mordet och att kulorna är demolerade. Man vet dessutom inte vad som hänt med vapnet sedan tiden.

– Tyvärr är det så illa att NFC nu säger att det skulle vara mycket svårt om ens möjligt att koppla rätt vapen till kulorna. Dels med anledning av att spåren är få och kulorna demolerade, vi vet heller inte vad som hände med det vapnet som användes vid mordet vilket kan göra att den ger ett annat avtryck i dag, säger spaningsledare Hans Melander.

Petersson säger vidare att man inte har några klara uppgifter som kan sätta ett vapen i handen på Skandiamannen. Men man har gjort beslag från den så kallade "Vapensamlaren" som fanns i Skandiamannens närhet.

– Vi har gjort beslag av minst ett vapen som stämde överens med den kaliber som användes vid gärningen, men tyvärr fick vi inget positivt svar från NFC. Men med tanke på vad som sedermera händer aktuell kväll så säger vi att han måste ha haft ett vapen.

Hans Melander Nämner flera av spåren som Palmeutredningen varit inne på. Däribland den så kallade 33-åringen, Christer Pettersson, Sydafrikaspåret och PKK-spåret.