پرونده قتل اولوف پالمه مختومه اعلام شد

1:33 min

کریستر پترشوُن، دادستان پرونده‌ی قتل اولوف پالمه همراه با هانس ملاندر، مسئول تحقیق این پرونده، در یک کنفرانس خبری که از ساعت ۹ و سی دقیقه امروز آغاز شد، ادامه‌ی کار روی پرونده‌ی قتل اولوف پالمه را مختومه اعلام کردند.

اولوف پالمه از نخست‌وزیران پیشین سوئد در فوریه سال ۱۹۸۶ در استکهلم به قتل رسید و امروز پس از ۳۴ سال کار مداوم برای یافتن قاتل و انگیزه‌ی این قتل، بررسی پرونده‌ی آن پایان یافته اعلام شد.

در کنفرانس خبری امروز، کریستر پترشوُن قاتل الوف پالمه  را مردی که به skandiamannen معروف شده و دیگر زنده نیست، معرفی کرد. او گفت باتوجه به این که این مرد در سال ۲۰۰۰ درگذشته، امکان بازجویی از او وجود ندارد و ادامه‌ی بررسی پرونده نیز ممکن نیست.

دادستان، کریستر پِترشوُن و هانس مِلاندِر، در این کنفرانس، تاریخچه‌ی این قتل و تمام تلاش‌هایی را که برای یافتن قاتل و انگیزه‌ی قتل پالمه در طول ۳۴ سال گذشته انجام شده، توضیح دادند.

به گفته‌ی آنها در این پرونده حدود ۹۰ هزار نفر به شکل‌های مختلف دخالت داشته‌اند، از حدود ۱۰ هزار نفر بازجویی شده است،  ۷۸۸ اسلحه مورد آزمایش قرارگرفته و گلوله‌هایی که در محل قتل پیدا شده ازجمله توسط سازمان اف بی آی آمریکا مورد بررسی قرارگرفته، اما هیچ‌کدام از آنها با اسلحه‌های یافت‌شده مطابقت نداشته‌اند.