Lovande resultat

Läkemedel mot alkoholism testat mot sexmissbruk

1:19 min

För första gången har ett läkemedel som annars används för behandling av alkoholmissbruk nu testats på män som lider av tvångsmässig sexualitet, så kallat sexmissbruk. Och resultaten är lovande

– Det visar på en tendens till en minskad upplevelse utav tvångsmässig sexualitet. Det är viktigt för att i dag saknas det omfattande läkemedelsstudier, det saknas data på läkemedelsbehandling vid den här typen av problematik. Den här problematiken kan vara väldigt förödande för person och omgivning, säger Josephine Savard, psykiater på kliniken Anova där studien genomfördes.

Sexmissbruk beräknas drabba 3-6 procent av befolkningen. Under fyra veckors tid har 20 män som lider av sexmissbruk fått läkemedlet Naltrexon som också används mot alkoholism. De 20 männen sökte vård vid den specialiserade kliniken Anova vid Karolinska universitetssjukhuset. Effekten bedömdes stor och därför planerar nu forskarna för en större studie.

– Teorin är att det är väldigt liknande typer av beroende tillstånd, och att den här medicinen påverkar belöningssystemet. Men det stämmer ju, det är preliminära data och vi behöver ju gå vidare nu, säger Josephine Savard.