Arbetsmiljö

Hur påverkas hemtjänstpersonal av hög arbetsbelastning?

1:57 min

I en studie har forskare vid Umeå universitet undersökt hur hemtjänstpersonal själva upplever sin arbetssituation och hälsa.

Studien är gjord 2017, innan coronapandemin, och bygger på enkätsvar från anställda inom kommunal hemtjänst i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten.

Av två tusen inbjudna svarade 1 162 anställda på frågor om arbetsbelastning och frågor kopplat till hälsorelaterad livskvalitet.

– Studien visar på att om man har en hög arbetsbelastning och jobbar inom hemtjänsten, så påverkar det ens hälsa, säger Fredrik Norström, docent vid Umeå universitet, en av forskarna bakom studien.

Han berättar att drygt 20 procent fler bland de som svarat att de har en hög arbetsbelastning, jämfört med dem som svarat att de har en normal arbetsbelastning, upplevde känslor av oro och nedstämdhet och att det påverkar deras hälsa negativt.

Men en svaghet med studien är att det är en tvärsnittsstudie, som ger en ögonblicksbild vid ett enda tillfälle. Och man kan inte säkert slå fast ett orsakssamband, att det är den höga arbetsbelastningen som leder till försämrad hälsa.

– Det kan man ju inte säkerställa helt, för att det kan ju finnas andra förklaringar till det hela också. Men det man framför allt kan säga är att det finns en association, säger Fredrik Norström.

Fredrik Norström menar att resultaten av studien kan vara viktiga av flera anledningar.

– Ja jag tycker det är viktigt, utifrån att kunna bygga på en långsiktigt hållbar arbetsbelastning inom vård och omsorg. Att kunna få fram och visa på att det här är viktigt. Fundera kring hur man organiserar arbetet inom hemtjänsten, fundera kring om man behöver anställa fler, säger han.

Referens: Sjöberg A, et al. "The burden of high workload on the health-related quality of life among home care workers in Northern Sweden". 2020. International Archives of Occupational and Environmental Health. DOI: 10.1007/s00420-020-01530-9.