CORONAVIRUS I SJUHÄRAD

Besökare bryter mot avståndsregler på äldreboenden

2:10 min
  • Besöksförbud på samtliga äldreboenden i Sverige infördes den 30 mars för att förhindra smittspridning av covid-19.
  • Inom Borås stads äldreboenden respekteras besöksförbudet till stor del, men när besöken sker utomhus händer det ibland att rekommendationerna inte följs.
  • "Ibland har vi fått gå in och agera", säger Anna-Clara Ringnes verksamhetschef på vård-och omsorgsboenden i Borås stad.