Coronapandemin

EU-länder kräver bättre beredskap

1:46 min

Flera EU-länder kritiserar nu EU:s beredskap att klara coronapandemin. I ett brev till EU-kommissisonen kräver sex länder – bland dem Danmark, Tyskland, Frankrike och Polen, att EU bygger upp gemensamma beredskapslager och tar fram ett vaccin för att klara nya utbrott av covid-19.

I det gemensamma brevet underskrivet av Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien, Belgien och Polen, sägs att EU:s misstag när coronapademin bröt ut inte får upprepas. Bristen på samordning fick allvarliga konsekvenser när det gäller till exempel tillgången på skyddsutrustning och viktiga mediciner.

För att klara nya utbrott av covid-19 och framtida pandemier föreslår de sex länderna att EU bygger upp gemensamma beredskapslager som ska täcka behoven av skyddsutrustning, utrustning för intensivvård, viktiga läkemedel och vaccin under tre månader.

De sex länderna vill också att EU gemensamt finansierar, utvecklar och masstestar ett nytt vaccin, och att EU garanterar gemensam upphandling av ett vaccin mot covid-19.

För att minska Europas sårbarhet när det gäller vissa kritiska mediciner föreslås EU-länderna samordna sina inköp och skaffa sig fler leverantörer i fler länder, och att tillverkning även ska ske inom EU i större utsträckning än idag.
Och den Europeiska Smittskyddsmyndigheten som är baserad i Stockholm ska få ett utökat mandat att övervaka smittspridningen i Europa och se till att nationella sjukvårdssystem har tillräcklig beredskap.

Mycket av det som föreslås i brevet diskuteras redan inom EU. EU-kommissionen har till exempel föreslagit mer pengar till till hälsosektorn i nästa långtidsbudget som löper fram till 2027, drygt 100 miljarder kronor