Efter flyktingkrisen

Nu tillsätts utredning om medicinsk åldersbedömning

1:39 min

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning om de omdebatterade medicinska åldersbedömningarna av asylsökande. Ett omfattande arbete tar nu sin början, säger migrationsminister Morgan Johansson.

– Detta handlar om att vidareutveckla de metoder vi har och se till att i bästa fall göra dem ännu bättre, säger migrationsminister Morgan Johansson.

Redan för drygt ett år sedan gav regeringen besked om att en oberoende utredning ska granska de medicinska åldersbedömningarna av asylsökande, men det hela har dragit ut på tiden.

Åldersbedömningarna, som genomförs av Rättsmedicinalverket, innebär att knän och visdomständer röntgas. Men metoden har fått kritik från flera håll för att vara opålitlig och inte rättssäker.  Statens medicinsk-etiska råd hör till dem som har pekat på oklarheter och rekommenderat regeringen att tillsätta en granskning.

Även Miljöpartiet har drivit på för en granskning, och nu är alltså direktiven klara.

Den statlige utredaren ska bland annat gå igenom det "aktuella vetenskapliga kunskapsunderlaget" - och ta reda på med vilken säkerhet det går att uttala sig om "sannolikheten för att personer med okänd ålder är över eller under 18 år med hjälp av Rättsmedicinalverkets tillämpade metod".

Migrationsminister Morgan Johansson konstaterar att det finns många olika uppfattningar om tillförlitligheten.

– Jag tror aldrig att man kommer att kunna uppnå någon konsensus, men det är ändå viktigt att det finns den här möjligheten, för vi kan inte gå tillbaka igen till en ordning där Sverige är det enda land i vår omvärld som inte har möjlighet att genomföra medicinska åldersbedömningar, säger han.

Uppdraget ska vara klart senast den 31 maj 2024, det vill efter nästa val.