”En skyddsfaktor”

Elever vill ha skolorna öppna under pandemin

1:44 min

De allra flesta barn vill att skolorna är öppna under coronapandemin. Särskilt gäller det de yngre eleverna.

Det visar en undersökning som barnrättsorganisationen Bris har beställt.

 – Skolan betyder så mycket på så många olika sätt. Det är en skyddsfaktor för barn, som kanske har en utsatthet i hemmet och det har blivit extra tydligt under den här situationen. Men också sådana här saker som sociala relationer med jämnåriga, med viktiga vuxna som finns i skolan. Men också för att få en lunch, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo, på uppdrag av Bris. 1 000 skolbarn i åldrarna 8 till 18 år tillfrågades under andra hälften av maj, med tillstånd från deras föräldrar.

60 procent av de tillfrågade svarade att de inte ville att skolorna skulle stänga för att minska smittspridningen. Bland de yngre svarade hela 70 procent så.

Eleverna uttrycker ingen större oro på grund av corona, bara 3 procent säger sig vara mycket oroliga. Två tredjedelar är nöjda med den information om corona, som de fått.

Skolan är många utsatta barns trygga plats. Det har blivit extra tydligt under den pågående pandemin. Bris får ta emot många fler samtal om våld i hemmet, säger Magnus Jägerskog.

– Under den här våren har samtalen om våld legat omkring 50 procent högre än under en genomsnittlig månad 2019. Så det är en stor andel samtal.