Sämre relation

Kinesisk expert: På väg mot nytt kallt krig med USA

1:52 min

Kina och USA är just nu på väg in i ett "nytt" kallt krig, där coronaviruset är den utlösande faktorn. Det menar professor Shi Yinhong, en av Kinas tyngsta experter på relationerna mellan Kina och USA.

– Kina och USA går just nu in i ett kallt krig, men där jag vill lägga tyngdpunkten vid att det är ett "nytt" kallt krig, säger professor Shi Yinhong.

Det nya är, enligt professor Shi, att det inte bara är en kamp mellan världens två stormakter, utan också en accelererande separation mellan USA och Kinas ekonomier och teknologi. Ett koncept han kallar för "expanding selective decoupling."

Shi Yinhong är en av Kinas mest tongivande experter på relationerna mellan Kina och USA.

Enligt honom var relationerna mellan USA och Kina visserligen de sämsta på decennier redan innan coronaviruset, men pandemin har försämrat relationerna extremt snabbt.

– Det har skyndat på en process som redan fanns där, säger han.

Och pandemin har lämnat få alternativa vägar framåt, enligt Shi Yinhong, varför han tycker det nu går att tala om att USA och Kina påbörjar ett kallt krig.

– Valmöjligheterna har ständigt minskat i takt med pandemins snabba spridning, säger han.

I världsordningen framöver kommer de flesta länder vara "neutrala", tror Shi Yinhong, och pekar särskilt ut Tyskland som ett land som kan få större inflytande på grund av en mittenposition mellan USA och Kina.