Avkolonisering

Svårt att återlämna mänskliga kvarlevor från museer i Sydafrika

1:59 min

På naturhistoriska museet i Kapstaden, Iziko South African Museum, finns en av Sydafrikas största samlingar av mänskliga kvarlevor. Den rymmer kvarlevorna efter 1400 personer varav tvåhundra bedöms vara oetiskt insamlade och ska därför lämnas tillbaka till efterlevande. Men det går långsammare än väntat och man har ännu inte lyckats i något enda fall.

– Det borde redan ha skett och jag hoppas att det blir av i år", säger Annelize Kotze på Iziko South African museum, om återlämningen av mänskliga kvarlevor.

Museet har en av Sydafrikas största samlingar av mänskliga kvarlevor. Den innefattar 1400 individer varav 200 bedöms vara "oetiskt insamlade", genom exempelvis gravplundring, och ska därför återlämnas till efterlevande.

Knappt en mil från museet ligger universitetet i Kapstaden. Där har man kommit längre i sitt arbete, som handlar om återbegravning av nio personer vars kvarlevor donerades till universitetet på 1920-talet.

I flera år har man samarbetat med efterlevande men den slutgiltiga gravsättningen har nu fått skjutas på framtiden, eftersom potentiella släktingar trätt fram och ifrågasatt processen.

Och det är just frågan om vem som är den rättmätiga mottagaren vid en återlämning som har gjort att Iziko South African museum inte lyckats fullfölja återlämnandet i något fall ännu.

– Det hela blir mer komplicerat eftersom den som är efterlevande kan få rätt till land till exempel, säger Wendy Black, ansvarig arkeolog på museet.