Coronakrisen

Regeringen föreslår miljardstöd till flyget

2:04 min

Corona-epidemin har satt stopp för flyget och eftersom inga inkomster kommer från trafiken behöver staten gå in med stöd. Nu är regeringen, Liberalerna och Centerpartiet överens om att ge Luftfartsverket 900 miljoner och regionala flygplatser 100 miljoner.

– Det här är ett väldigt viktigt förslag för Centerpartiet. Det här innebär att de regionala flygplatserna får ett dubblerat stöd under 2020. Och det betyder ju oerhört mycket i Sveg och Vilhelmina, kommuner som annars är hårt pressade ekonomiskt, och som dessutom har att bära kostnader för regional flygplats, säger Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson.

De regionala flygplatserna får alltså 100 miljoner kronor i stöd och därmed blir det årliga stödet fördubblat. Det är kommunerna som får stödet och som betalar för flygplatserna.

– Nu när intäkter från flyget helt rasat och i princip helt försvunnit, så har ju valet i de här kommunerna varit att lägga ner ett äldreboende eller behålla den regionala flygplatsen. Nu behöver de inte fatta det beslutet utan nu går staten in och dubblerar sitt stöd till de regionala flygplatserna, säger Anders W Jonsson.

Regeringen lägger fram förslaget i ytterligare en extra ändringsbudget tillsammans med förslaget att Luftfartsverket får 900 miljoner kronor. Stödet ska räcka hela året och är beräknat för att täcka de förluster som det minskade flygresandet innebär.

Stödet ska betalas ut så snart det finns ett riksdagsbeslut i frågan enligt Anders W Jonsson.

– När det gäller Luftfartsverket så har de en stor verksamhet som handlar om att behålla ett säkert luftrum, och det är klart att det är vi ju beroende av att se till att den verksamheten rullar på. Och i det läget så väljer vi att genom en extra ändringsbudget gå in och kompensera dem för intäktsbortfallet på grund av att de i vanliga fall finansieras av avgifter från flygtrafiken, säger Anders W Jonsson.