Nya coronaviruset

Folkhälsomyndigheten lägger ner arbetet med coronamodell

1:47 min

Folkhälsomyndigheten har lagt ner arbetet med att försöka anpassa sin mest avancerade modell till coronavirusets spridning. Myndigheten kommer inte kunna hitta exempelvis superspridare.

Folkhälsomyndigheten kommer troligen inte kunna simulera coronavirusets spridning på individnivå. I april berättade Lisa Brouwers, chef för myndighetens analysenhet, att de arbetade för att anpassa sin mest avancerade modell till covid-19, men det arbetet pågår inte längre.

– Vi har valt att inte försöka gå vidare på spåret med mikrosimulering, alltså individbaserad simulering.

Myndighetens mest komplexa modell för spridningssimulering kallas Microsim och beskrivs som ett Sverige i miniatyr där varje person finns med. Det här är en unik modell då många andra modeller snarare använder statistik och inte faktiska uppgifter om till exempel personers relationer och arbetsplatser. Själva modellen används redan nu för exempelvis säsongsinfluensa men Lisa Brouwers säger att vi vet för lite om coronaviruset för att modellen ska vara användbar för corona.

– Att använda den typen av modellering utan den kunskapen blir meningslöst, för då kan man lika gärna gissa vilka olika saker.

Lisa Brouwers säger att de vet för lite om till exempel spridningsmönster och vilka som får mycket eller lite symptom, men hade modellen gått att använda så hade det kunnat ge information om exempelvis så kallade superspridare som sprider viruset till många andra.

– Hade man kunnat fånga det i en modell och kunnat titta på effekten av att förhindra just den spridningen från så kallade superspridare, hade det kunnat vara värdefullt. Men det kräver en kunskap som man kan stoppa in i modellen, som inte finns i dag, säger Lisa Brouwers.