Nya coronaviruset

Inga belägg för nikotinskydd mot covid-19

1:52 min

Att nikotin skulle hjälpa mot corona vilar på mycket lös grund och kommer från en forskargrupps förflugna tankar.

Att nikotin kan vara en skyddande faktor mot covid-19 är en nyhet som far över världen som en löpeld, och som föreslagits av en fransk forskargrupp. Men det finns inga vetenskapliga belägg bakom den slutsatsen, det säger Matz Larsson, överläkare vid hjärtlungfysiologikliniken vid Örebros universitetssjukhus, och docent vid Lunds universitet.

– De har publicerat en hypotes, de har inga forskningsdata utan de beskriver utifrån biologi att nikotin skulle kunna tänkas påverka.

Den här studien är inte publicerad i någon vetenskaplig tidskrift, och alltså inte vetenskapligt granskad av andra forskare inom samma fält.

– Det är en webbsida där man kan skriva ett vetenskapligt manus, men de silar inte vad som tas in där, säger Matz Larsson.

Den här biologiska hypotesen lutar sig tillbaka på en tidigare studie, också publicerad av en fransk forskargrupp. Där säger man sig ha sett färre rökare än förväntat bland franska covid-patienter.

– Men det finns en del problem där. Bland annat har de inte haft med intensivvårdspatienter i studien, säger Matz Larsson.

– Så sammanfattningsvis, finns det några vetenskapliga belägg för att nikotin skulle kunna vara ett slags skydd mot covid-19?

– Nej, säger Matz Larsson.