Ekots kartläggning

De flesta kommuner har haft coronafall på äldreboenden

1:59 min

Minst 234 av landets kommuner har nu haft bekräftade eller misstänkta fall av covid-19 på sina äldreboenden, det visar Ekots kartläggning.

I många kommuner tror man att smittan kommit in genom personal och boende som inte har haft tydliga symtom.

– Vi misstänker att det är medarbetare som haft väldigt diffusa eller inga symptom alls och som tagit med sig smittan in på arbetsplatsen, så att vi fick en spridning både i personalgruppen och bland brukarna, det säger Cissi Hedwall är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hofors kommun.

Ekots kartläggning visar att åtminstone 234 av Sveriges 290 kommuner nu har haft bekräftade eller misstänkta fall av covid-19 på sina äldreboenden.

I början av juni rörde det sig om över 5 000 personer som hittills konstaterats smittade med coronaviruset på svenska äldreboenden. Av dessa har närmare hälften avlidit, enligt data från Socialstyrelsen. Nästan hälften av de smittade på äldreboenden har varit bosatta i Stockholms län.

Många kommuner uppger för Ekot att de tror att smittspridningen inom äldreomsorgen berott på att man smittar utan tydliga symptom, genom att hygienrutiner inte följts av anställda och att smittan på olika sätt kommit in via personalen.

Ett tidigare besöksförbud, mer omfattande testning av personal och boende, samt bättre tillgång på skyddsutrustning tidigt, hade kunnat förhindra smittspridning, tror flera medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunerna.

Och på flera håll i landet har man också försökt dra lärdom av hur det gått för Stockholm, där äldreomsorgen drabbats hårdast av covid-19 i Sverige. 

– Om man jämför med Stockholm så har vi kunnat ta lärdom av vad de gjorde för fel och det är en förutsättning som gjort det bättre för oss i hela Skåne. De har ju kommit ut med en rapport vi fått ta del av, så har vi tagit till oss det de tyckt varit bra och tipsat andra, det säger Ann-Cathrine Ewald, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Kävlinge kommun.