Lysekil

Grönt ljus för omstridda raffinaderiet

2:02 min

Mark- och miljööverdomstolen anser att verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas.

Domstolen anser inte att den så kallade stoppregeln i miljöbalken kan tillämpas på verksamheten, eftersom den ingår i EU:s handel med utsläppsrätter.

Det finns enligt domstolen inte heller några andra hinder för att tillåta verksamheten. Mark- och miljööverdomstolen föreslår ingen tidsbegränsning av den sökta verksamheten.

Yttrandet har nu lämnats in till regeringen.