Corona

Risk för ökad brottslighet i sommar

1:53 min

Polisen är beredd på att coronapandemin kan leda till ökad kriminalitet i sommar. Det säger Per Engström som ansvarar för polisens coronainsatser.

– Vi har en större bemanning under sommaren och vi har också en beredskap att kunna få ut mer personal i yttre tjänst.

Varför behövs det fler poliser i sommar ?

– Vi kan få större problem under sommaren eftersom vi har fler svenskar som inte reser ut från Sverige. Vi har också öppna gränser så att vi också kan få hit fler utländska medborgare från EU, framför allt. Vi kan se risken att vi får större anhopningar av människor i storstäderna.

Sveriges gränser är öppna mot våra grannländer och mot resten av EU-länderna, så att alla som vill kan komma hit. Däremot är det besvärligt för svenskar som vill semestra utomlands, eftersom många länder anser att smittspridningen är alltför hög här för att man ska våga ta emot resande från Sverige.

Hittills har pandemin annars inneburit minskad brottslighet på många områden, helt enkelt för att människor håller sig hemma. Särskilt den brottsrubrik som kallas tillgreppsbrott har minskat med över 18 procent hittils i år, jämfört förra året. Under den rubriken ryms bland annat inbrott och stölder.

– Till exempel snatterier i butik är en brottsstatistik som sticker ut betydligt i statistiken. Den har minskat.

Tyvärr finns det nu tecken på att brottsligheten ökar igen mot den högre nivå som vi är vana vid. Dessutom har narkotikabrotten inte minskat under pandemin, utan tvärt om fortsatt att öka under hela det här året. Det handlar om en ökning på över 13 procent, jämfört med samma period förra året.

Varför det ser ut på det sättet vet inte Per Engström, men han konstaterar att polisens fokus på den här typen av brottslighet kan ha lett till att fler fall nu syns i statistiken.

Och beredskap finns alltså för en generellt ökad brottslighet i sommar, även om det för polisens arbete var ett stort plus att reserestriktionerna inom landet ändrades så att vi kan sprida ut oss över hela landet i sommar.

– Ja, vi tycker att det är positivt. Sedan hur det påverkar smittspridningen, det vet vi faktiskt inte. Vi hoppas ju att inte smittspridningen ökar på grund av det här.